Ενεργειακά έργα

Η PROCOM, δεσμεύεται με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που διαθέτει αλλά και έχει υλοποιήσει για πελάτες της, να προτείνει τη βέλτιστη λύση, αυξάνοντας την απόδοση της επένδυσής σας.

Ενδεικτικά ενεργειακά έργα ολοκληρωμένα
(Μελέτη - Σχεδιασμός - Κατασκευή)

 • Υδροηλεκτρικός σταθμός Γλαύκου. Υδροηλεκτρικός σταθμός στο Γλαύκο Πατρών 5,5MW του ομίλου Κοπελούζου
 • Κατασκευή 88 Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 1,76 ΜW των εταιρειών Νέμεσις ΑΕ και Θέτις ΑΕ του ομίλου Κοπελούζου στην Αχαΐα
 • Κατασκευή 42 Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 820 kW της εταιρείας PROCOM στην Αχαΐα
 • Κατασκευή 36 Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 720 kW της εταιρείας PROCOM ENERGY στην Αχαΐα
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμού ισχύος 860 kW της εταιρείας AUTOMORE όμιλος Τουρνικιώτη  στα Λεχαινά Ηλείας
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 200 kW της εταιρείας FGBL στο Κάστρο Βοιωτίας
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμού ισχύος 100 kW της εταιρείας ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ στο Αθήναιο Αρκαδίας
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμού ισχύος 100 kW της εταιρείας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ στο Κάστρο Βοιωτίας
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 150 kW της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΠΕ στην Αχαΐα
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμού ισχύος 150 kW της εταιρείας Α.ΠΛΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην Αχαΐα
 • Κατασκευή 30 Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 600 kW της εταιρείας ΣΤΥΛ. Β. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ του ομίλου ΑGEAN POWER στα Σιδερά και Λιβερά Κοζάνης
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 300 kW της εταιρείας SOLERGA στη Λαμία
 • Κατασκευή Φ/Β σταθμού ισχύος 100kW της εταιρείας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην Αχαΐα

Για τον ΟΜΙΛΟ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, η PROCOM έχει υλοποιήσει υδροηλεκτρικό εργοστάσιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,5 MW.

Η PROCOM παράγει ρεύμα από 42 ιδιόκτητους Φ/Β σταθμούς των 20 kW με χρήση trackers (ηλιακούς ιχνηλάτες) δικού της σχεδιασμού στο νομό Αχαΐας, για τους οποίους υλοποιεί υπηρεσίες συντήρησης και έλεγχο λειτουργίας από το 2010.

Για τον ΟΜΙΛΟ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, η
PROCOM έχει εγκαταστήσει 88 Φ/Β σταθμούς των 20 kW με σταθερές βάσεις δικού της σχεδιασμού στο νομό Αχαΐας.

Ενδεικτικά έργα ολοκληρωμένα με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering (Δώματα - Στέγες)

 • 94,92 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας COFFEE ISLAND στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών
 • 39,20 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας COFFEE ISLAND στο Μπεγουλάκι Πατρών
 • 64,66 kW Φ/Β σταθμός στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του ΑΣΠ Προμηθέας στην Πάτρα
 • 149,875 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας ROHA POTATO (Κύπρος-κατασκευή)
 • 79,86 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας SUPER ACTION (Κύπρος-κατασκευή)
 • 57,09 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας FIRST CHOICES (Κύπρος-κατασκευή)
 • 27,3 kW Φ/Β σταθμός της Ιεράς Μονής Γοργοεπηκόου στην Μάνδρα Αττικής
 • 10 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Αχαΐα
 • 5 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ στην Αχαΐα
 • 57,60 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας Michael Metal (Κύπρος-κατασκευή)
 • 87,68 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας Ηλίας Δημοσθένους (Κύπρος-κατασκευή)
 • 46,20 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας Ορφανίδης ΛΤΔ (Κύπρος-κατασκευή)
 • 78,74 kW Φ/Β σταθμός της εταιρείας ΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΤΔ (Κύπρος-κατασκευή)

Φωτογραφίες ενεργειακών έργων