Φ/Β Σταθμοί
Κατασκευή

Ανάπτυξη - Κατασκευή

Η Procom, διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης φωτοβολταϊκών μονάδων. Υποστηρίζεται από μελετητικό τμήμα που αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνοοικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και των αναγκαίων μελετών εφαρμογής ενεργειακών μονάδων.

Η εταιρία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών μονάδων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Η Procom, ακολουθώντας τις οικονομικές αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις επενδύει αλλά και προωθεί για τους πελάτες της την πιο καθαρή αλλά και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, την ηλιακή. Παράγοντας οι ίδιοι ενέργεια από τον ήλιο 12+ χρόνια και έχοντας ‘κτίσει‘ μακροχρόνιες σχέσεις με συνεργάτες και προμηθευτές καταξιωμένους στον χώρο των φωτοβολταϊκών σταθμών,  προτείνουμε ολοκληρωμένες  υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.

Η Εταιρία παρέχει

  • Αδειοδοτική διαδικασία
  • Αυτοψία στο αγροτεμαχιό σας για καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων , από πιστοποιημένους συνεργάτες
  • Μελέτη και εγκατάσταση από επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • Βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου
  • Διαθεσιμότητα των υλικών που προδιαγράφει
  • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας

Ενεργειακά έργα

860kW
42 Σταθμοί των 20 kW