Φ/Β Σταθμοί
Συντήρηση

Διαχείριση - Συντήρηση

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, είναι μια αποδοτική επένδυση αλλά για να αποδώσει τα μέγιστα δεν αρκεί μόνο η σωστή αρχική κατασκευή του έργου.

Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός  σας θα παράγει το 100% της ενέργειας που έχει δυνατότητα, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες. 

Όλα τα συστήματα, καθώς βρίσκονται  εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες δεν λειτουργούν  τέλεια και απρόσκοπτα για πάντα εάν δεν πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχοςσυντήρηση και καθαρισμός.

Ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών

Η PROCOM, με τη μακρόχρονη πείρα που διαθέτει, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας, ώστε να αποφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση στον επενδυτή – παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενεργειακά έργα

860kW
42 Σταθμοί των 20 kW